Vi samarbeider med flere advokatkontorer for at du selv skal kunne velge

Pasientskadeforeningen har bred erfaring med saksgangen i pasientskadesakene.

For mange er det helt nødvendig å få profesjonell hjelp.

Vi har inngått en avtale med advokatfirmaet Lippestad hvor alle våre medlemmer får inntil 2 timers gratis vurdering av pasientskadesaken.

Advokatfirmaet Lippestad bistår våre medlemmer

Vi har inngått en avtale med Codex Advokat AS hvor alle våre medlemmer gis en gratis innledende samtale om pasientskadesaken.

Codex Advokat AS bistår våre medlemmer

Håvard-Solberg_1-1

Vi har inngått en avtale med advokatfirmaet JUDICIUM DA hvor alle våre medlemmer gis en gratis innledende samtale om pasientskadesaken.

Advokatfirmaet JUDICIUM DA bistår våre medlemmer

Advokat Romina Ørvig
Skroll til toppen