Ansvarserklæring

Pasientskadeforeningen er en veldedig forening driftet av mennesker som selv er utsatt for en uønsket hendelse i Norsk Helsevesen.

Ingen i vår forening er lønnet for arbeidet. Dette er et frivillig arbeidet som gjøres når helse og mulighet er tilstede. Vi kan derfor ikke ta ansvar for tidsfrister, eller arbeide i et normalt tempo.

Våre ledere har betydelig faglig kompetanse, men ikke en formell faglig kompetanse på arbeidet vi driver. Det innebærer at vi baserer vår kunnskap på egen og andres erfaringer med Norsk Pasientskadeerstatning og Norsk Helsevesen. Til sammen har vi flere titalls år med erfaring.

Pasientskadeforeningen tar ikke noe ansvar for utfallet i saker vi bistår i, eller er involvert i. Vårt bidrag er ikke ment å erstatte formell kompetanse, slik som advokater, leger eller annet helsepersonell etc. Men vi ønsker å bidra med nytenkning og forsøke å hjelpe etter beste evne.

Vi har taushetsplikt, og tar denne på strengeste alvor. I spesielle tilfeller vil opplysninger som vi mottar, bli diskutert innad i styret. Alle er da underlagt samme taushetsplikten.

Det er strengt forbudt å dele informasjon man får gjennom foreningen. Enten via hjemmeside eller Facebook side. Det er ikke lov å ta screenshot av opplysninger man kommer over på våre sider. Dersom dette blir oppdaget, vil det føre til utestengelse, og eller anmeldelse i de tilfeller det er nødvendig. Våre medlemmer skal føle seg trygge på at opplysninger de deler, forblir i foreningen.

Pasientskadeforeningen tar ikke ansvar for hva enkelt personer måtte finne på å gjøre på egenhånd. Dette gjelder både media generelt og sosiale medier. Vi tar kun ansvar for det som er godkjent av styret før det deles med offentligheten.

 

Skroll til toppen