Litt om vårt arbeide i media

Hvis du vet om noe vi burde hatt med send oss gjerne en e-post.

- Dei viktigaste møta vi har

NPE har eit klart mål om å vere ein brukarorientert etat, som skal leggje til rette for ein god dialog med brukarane våre. Difor har vi jamlege møte med fleire ulike brukarorganisasjonar og brukarar.

- Krever full gjennomgang av pasientskadeordningen

OSLO/BERGEN (TV 2): De representerer 560 pasienter. Nå krever de at noen går grundig gjennom ordningen for erstatninger til pasienter som er feilbehandlet.

- Kjemper for bedre pasientrettigheter

Roar Norheim og Frank Andersen kjemper for at folk som blir utsatt for en pasientskade skal slippe uverdig behandling i helse- og rettssystemet

- Fikk svineinfluensa – tapte mot staten

Etter mange års kamp er det nå klart at Roar Magne Norheim ikke får erstatning etter han fikk svineinfluensa. Agder lagmannsrett har forkastet anken.

Pasientskadesaker i media

Hvis du vet om noe vi burde hatt med send oss gjerne en e-post.

- Webinar Helseklage, Bent Høie etc

Program  Introduksjon  Hilsen fra helse- og omsorgsminister Bent Høie  Velkommen og overordnet informasjon om Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten  Hvordan jobber vi med pasientskadesaker?  Klagesaksbehandling på helserettsområdet  Sakkyndigrollen i klagesakene  Rettssakene på pasientskadeområdet  Er det en menneskerett å få kjøre bil?  Behandlerens misbruk av fellesskapets midler  Tilsynssaker: Hva fører til administrative reaksjoner mot helsepersonell?  Hvordan vurderer vi krav om erstatning i vaksinesaker, og hvordan foregår rettssakene?

- Skadde pasienter redde for inhabile saksbehandlere

Katarina Ruud Pettersen (45) frykter at utlånte saksbehandlere skal gjøre at hun ikke får en rettferdig behandling av sin klagesak.

- Vidar døde i erstatningskø: – Vi skal ikke behandle pasienter slik

– Mange bukker under og dør i køen, sa Vidar Berg-Hansen til NRK i mars. Så skjedde det ham selv. Men nå blir en av kampsakene hans tema på Stortinget.

Skroll til toppen