På bildet er Espen og Frank i møte med helse- og omsorgskomiteen på Stortinget

Vi jobber for deg!

Vårt arbeid

Vi er en ideell organisasjon hvor alt arbeidet er basert på frivillig innsats.

Gjennom flere år har vi ønsket å dele vår erfaringer med forvaltning, departementer og politikere.

Vi mener at vår erfaring som brukere er unik, da vi har opplevd både å bli skadet i helsevesenet, hatt egne saker i NPE, Helseklage og rettsvesen. 

Dette har gitt oss en erfaring det bare er mulig å få som skadet pasient.

Vi er partipolitisk uavhengig og samarbeider med de som ønsker å jobbe for bedre vilkår for pasientskadede.

Historien

Startet i 2011

Pasientskadeforeningen startet i utgangspunktet som en facebook gruppe rundt 2011.

Det hele startet som en følge av at grunnlegger Frank Andersen følte seg maktesløs og ensom med sin pasientskadesak.

Dette førte til en søken etter andre på nett.

Via facebook kom han snart i kontakt med andre i samme situasjon og prosessen med å finne flere startet.

Etter noen prosesser, medieoppslag, møter med NPE og Helseklage div politikere og ikke minst andre skadede pasienter ble foreningen Sammen for et bedre NPE stiftet i 2015.

I desember 2020 valgte styret å endre navn til Pasientskadeforeningen.
Noe vi tror skal bli starten på noe som kan bli bra både for alle som er skadet i helsevesenet, men også for forvaltningen.

Vi er en politisk og religiøs uavhengig forening hvor alle mennesker verdsettes like mye og alle er like velkomne uansett bakgrunn og etnisitet.

Vi ønsker å sette fokus på å hjelpe de svake. Synshemmede, hørselshemmede, fremmedspråklige, mennesker med fatigue og andre trengende grupper, ønsker vi å bistå for at deres rettsvern skal være ivaretatt på lik linje med alle andre borgere.  

På bildet er vi i møte med Norsk Pasientskadeersatning og deler vår erfaring.

Foto: NPE

Styret

Styret vårt består av mennesker som selv har erfart hva det vil si å bli utsatt for en uønsket hendelse i helsevesenet. Tilsammen har vi flere tiår med egne erfaringer.

Frank-red-p0j7yhedv6k508mt1r0la1qqw9d9q2n2txg0qipz7s

Frank Andersen

Daglig leder / styreleder

Frank (50) Bosatt i Arendal. Ble i år 2000 utsatt for en feilbehandling av en minimal samsynsfeil. Inngrepet var et enkelt rutine inngrep og førte til betydelige plager. Følelsen av å stå alene i kampen for rettferdighet førte til en søken etter andre i samme situasjon. Resultatet har ført til et stort engasjement for de som opplever å bli utsatt for en uønsket hendelse i helsevesenet. Han lang erfaring som likeperson og som representant for pasientskadede. Vant til slutt frem, men kjemper fortsatt for korrekt erstatning

51879010_2067330519981753_3183864350356013056_n

Roar Magne Norheim

Nestleder/Styremedlem

Roar (63) Bosatt i Risør. Fikk svineinfluensa i 2009. Etter 45 døgn på ECMO og ca 6 mnd i respirator, måtte tilslutt gjennomgå en lungetransplantasjon da lungene ble ødelagt av virus og sepsis. Roar Magne oppsøkte helsevesen flere ganger da han ble syk, men ble ikke tatt på alvor og sykdomsforløpet gikk for langt før han fikk hjelp. Saken hans gikk fra NPE til Lagmannsretten hvor han tapte. Høyesteretts kjæremålsutvalg avviste saken. Roar Magne har et stort engasjement for rettferdig saksbehandling

bilde-vibeke-redigert-p0j7nuu2lm0fqy2i3nnfl8a54fqvp9gbpbxeewh7k8

Vibeke Brunsell

Styremedlem

Vibeke (49) Bosatt i Bærum. Ble skadet i helsevesenet i 2006 etter en uønsket og alvorlig hendelse. Saken hennes i Norsk Pasientskadeerstatning tok 8 år før den ble avsluttet ved forlik. Hun har mange års erfaring med likepersonsarbeide og ønsker å bruke sine erfaringer til å hjelpe andre. Hun brenner for rettferdighet og korrekt saksbehandling for alle

error: Det er forbudt å dele dette !!
Rull til toppen