Villkår og betingelser

Vilkår for innmelding i Pasientskadeforeningen.

Medlems og salgsvilkår

MEDLEMSVILKÅR FOR PASIENTSKADEFORENINGEN

Innholdsfortegnelse:

 1. Kjøp av medlemskap
 2. Priser
 3. Endring av produkter, tjenester og vilkår
 4. Angrerett og retur
 5. Reklamasjon
 6. Immaterielle rettigheter
 7. Personvern
 8. Kundeservice og kontaktinformasjon
 9. Oppsigelse av medlemskap
 10. Ansvar
 11. Brudd på vilkårene
 12. Lovvalg og verneting
 13. Enkeltdonasjoner og kjøp i tillegg til medlemskap

Medlemskap i Pasientskadeforeningen er en digital medlemskapstjeneste levert av Pasientskadeforeningen.no. Medlemskapet gjelder for et år om gangen.

Disse vilkårene regulerer kjøp og bruk av medlemskap i Pasientskadeforeningen. Ved å bruke tjenesten godtar du, og er bundet av Vilkårene og personvernerklæringen, se punkt 7 under.

 1. Kjøp av medlemskap

Når du kjøper medlemskap på Pasientskadeforeningein.no får du tilgang til tjenesten til du eventuelt velger å si opp medlemskapet. Medlemskapet er personlig.

Medlemskapet løper ut avtaleperioden som er angitt i bestillingen, og fornyes automatisk, med mindre du sier opp medlemskapet senest 48 timer før avtaleperioden utløper.

For å få tilgang til Pasientskadeforeningens medlemssider på web og sosiale medier, må du opprette bruker-ID. Du er selv ansvarlig for til å enhver tid sikre at informasjonen som fremgår av din brukerkonto er korrekt, samt ansvarlig for å beskytte din kontoinformasjon.

 1. Priser

Vi har en type medlemskap. Pris på ordinært medlemskap er 350 pr år.

Tjenesten er inkl. mva.

Pasientskadeforeningen forbeholder seg retten til å endre prisene på løpende medlemskap med 14 dagers varsel. Du kan når som helst si opp medlemskapet ved prisendringer med virkning fra det tidspunkt da prisendringen trer i kraft.

 1. Endring av produkter, tjenester og vilkår

Pasientskadeforeningen forbeholder seg retten til å endre eller terminere produktene og tjenestene og kombinasjoner av produkter og tjenester som tilbys, når som helst. Vi vil gi deg informasjon på epost-adressen du har oppgitt ved registrering av bruker-ID (se punkt 1), hvis endringene gjelder for dine produkter og tjenester.

Pasientskadeforeningen forbeholder seg også retten til når som helst, etter eget skjønn, å endre, modifisere, legge til eller fjerne deler av disse vilkårene.

 1. Angrerett og retur

Angrerettloven gir deg rett til å angre på kjøp av et medlemskap eller produkt ved å melde fra innen 14 dager etter at din bestilling er aktivert.

 1. Reklamasjon

Ved tvister og uenigheter mellom Pasientskadeforeningen og deg kan du klage til Forbrukerrådet.

 1. Immaterielle rettigheter

Pasientskadeforeningen innehar alle immaterielle rettigheter til medlemskapstjenesten og innholdet på Pasientskadeforeningen.no.

Ved å kjøpe medlemskap og benytte seg av dette får du ikke noe eierskap eller lisens til noen immaterielle rettigheter i tjenesten eller innholdet på Pasientskadeforeningen.no sider. Varemerker og logoer som vises på Pasientskadeforeningen.no’s sider, eller som en del av medlemstjenesten i Pasientskadeforeningen, tilhører Pasientskadeforeningen.no.

 1. Personvern

Når du kjøper medlemskap fra Pasientskadeforeningen, eller bruker våre nettsider, vil vi samle inn personopplysninger om deg for å kunne gjennomføre kjøpet og levere det medlemskapet du har kjøpt, og for å kunne sende deg gode tilbud i den utstrekning vi har lov til det etter gjeldende personvernregler. Se personvernerklæringen for mer informasjon om hvordan Pasientskadeforeningen behandler dine personopplysninger.

Vi behandler dine data i samsvar med personopplysningsloven (GDPR) lagrer og behandler dine data.

Nyhetsbrev

Hvis du har valgt å abonnere på vårt nyhetsbrev vil fornavn, etternavn og e-postadresse bli delt med vår nyhetsbrevleverandør. Dette for å holde deg oppdatert med informasjon og tilbud i markedsføringsøyemed.

Vi bruker MailChimp eller tilsvarende tjeneste for å sende ut nyhetsbrev.

 1. Kundeservice og kontaktinformasjon

For å få hjelp med spørsmål du har, anbefaler vi at du kontakter oss på post@pasientskadeforeningen.no

Pasientskadeforeningen
Hammens vei 20
N-4839 Arendal

Organisasjonsnummer: NO 916 451 849 Avd. Arendal Hovedkontor

Telefon: 22 26 59 50

 1. Oppsigelse av medlemskapet

Medlemskapet i Pasientskadeforeningen kan sies opp når som helst, men senest 48 timer før avtaleperioden utløper og medlemskapet automatisk fornyes. Oppsigelsen gjøres gjennom å kontakte administrasjonen på epost- post@pasientskadeforeningen.no

 1. Ansvar

Pasientskadeforeningen tilstreber til enhver tid å levere medlemskap på en profesjonell måte. Av og til vil vi trenge å gjennomføre oppdateringer og vedlikehold av og i disse periodene vil tjenesten kunne være utilgjengelig. Pasientskadeforeningen forbeholder seg også retten til å stenge tjenesten.

Pasientskadeforeningen kan inneholde lenker til tredjeparts nettsider. Pasientskadeforeningen fraskriver seg ethvert ansvar for innholdet på eller tilknyttet tredjeparts nettsider.

Pasientskadeforeningen er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller tap av fortjeneste som skulle oppstå i forbindelse med tjenesten.

 1. Brudd på vilkårene

Ved brudd, eller mistanke om brudd, på disse Vilkårene forbeholder Pasientskadeforeningen seg retten til å terminere ditt medlemskap med umiddelbar virkning. I slike tilfeller vil Pasientskadeforeningen sende deg en orientering om dette på e-postadressen du har oppgitt ved registrering av bruker-ID (se punkt 1). I slike tilfeller kan Pasientskadeforeningen også nekte deg å opprette nytt medlemskap.

 1. Lovvalg og verneting

Denne avtale reguleres av norsk rett. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling.

Medlemskap i Pasientskadeforeningen er en tjeneste levert av Pasientskadeforeningen.no. Disse vilkårene regulerer ditt kjøp og bruk av medlemskapet i Pasientskadeforeningen.

 1. Enkeltdonasjoner i tillegg til medlemskap

Ved innbetaling av frivillige enkeltdonasjoner, eller kjøp av andre produkter kan brukere benytte både Vipps, bankkort eller overføring til bankkonto. Disse donasjonene er ikke underlagt medlemskapsvilkårene.

 

 

 

Skroll til toppen