Trenger du profesjonell hjelp?

Vi samarbeider med Codex Advokat AS

Våre medlemmer tilbys gratis innledende samtale med Codex Advokat’s spesialister på pasientskaderett.

For å få tilbud til dette unike tilbudet må du bli medlem hos oss

Advokat Håvard Solberg er Pasientskadeforeningens kontaktperson i Codex Advokat AS.

Solberg har mange års erfaring fra Pasientskadenemnda som advokat, samt bred erfaring fra NAV og Olje- og energidepartementet.

De siste årene har han vært senioradvokat i Codex Advokat med hovedvekt på pasientskadesaker.

Codex Advokat har lang erfaring med å bistå skadelidte i erstatningsberegningen ovenfor NPE.

Codex sier:

«Vi erfarer at våre klienter oppnår gjennomgående gode erstatningsoppgjør.»

«Vi i Codex Advokat har lang erfaring med å håndtere pasientskadesaker. Flere av våre advokater har også jobbet hos Norsk pasientskadeerstatning (NPE) og i Helseklage/Pasientskadenemnda. Codex Advokat har derfor god kjennskap til pasientskadeordningen og pasientskadeerstatning.»

Advokat
Håvard Solberg

" Foreningen gir samhold, støtte, råd og veiledning som er viktig i saksprosessen "

– Kristin Paulsen Evensen
Skroll til toppen