Er du skadet i helsevesenet?

Du er ikke alene!

Pasientskadeforeningen har flere års erfaring med pasientskadesaker.

Siste nytt fra Pasientskadeforeningen …

Hva får du som medlem?​

Vi gir våre medlemmer det lille ekstra.

1.

Trenger du noen å prate med?

Våre medlemmer kan ringe oss på dagtid mellom kl 09-16. (se under kontakt oss)
Vi tilbyr likepersonsamtaler, lytter og deler av våre erfaringer.
Vårt kontaktnettverk er stort og vi kan guide deg videre dersom du trenger annen hjelp enn vi kan tilby.

2.

Vi gir deg våre tips og råd

En pasientskadesak kan være krevende. Et virvar av juss og medisinske ord og uttrykk kan virke forvirrende. For å håndtere saken din på en god måte, trengs det god innsikt i saksgang og system. Vi hjelper deg å unngå de største fellene.

3.

Trenger du veiledning i saken?

Vi har utarbeidet noen enkle veiledere.
Bli medlem i dag å få tilgang.
Hvordan søke erstatning?
Trenger jeg advokat?
Vår advokat kan gi deg råd
Hva er en sakkyndig?
Trenger jeg egen sakkyndig?

Vi samarbeider med flere advokatkontorer for at du selv skal kunne velge

Pasientskadeforeningen har bred erfaring med saksgangen i pasientskadesakene.

For mange er det helt nødvendig å få profesjonell hjelp.

Visste du at:​

Hvert år skades over 7000 mennesker i Norsk helsevesen.

3 kriterier for å ha rett på erstatning

Bare +- 30% får erstatning

Du er ikke alene – vi er her sammen med deg

Takk for hjelpen, gode råd og tips mot statskjempen. Dere er flotte å ha når tvilen gnager og en lurer på om det blir bra. Tusen takk ❤️

Heidi Mariann Rakstad

Pasientskadet

128999617_219174346276885_293420534855096655_n-scaled-oz6qd8ndp016nmqjtg7f4cg8k1pbclgpmb6xhv8r48

Sammen kan vi gjøre det mulig

Det å ha noen å stå sammen med i kampen for rettferdighet, kan gjøre at du kommer deg lettere igjennom det

Pakkeforløp ved pasientskade

Pasientskadeforeningen lanserer forslaget om at et Pakkeforløp ved pasientskade implementeres som et nasjonalt virkemiddel.

Umiddelbart etter en uønsket hendelse, skal pakkeforløpet utløse hjelp og rettigheter til pasient, pårørende og helsepersonell.

Pakkeforløpet skal ivareta trygg oppfølging etter skade, både erkjennelse av skade, medisinsk oppfølging, tidsnær journalføring, pårørende og helsepersonellets ivaretakelse.

En slik prosess vil også tilrettelegge og gjøre en eventuell søknad om pasientskadeerstatning sikrere, enklere og mer effektiv.

Fellesskapet gjør "alene mot Goliat" følelsen mindre!

– Anne M. Boasson
Skroll til toppen