Rekordmange erstatningskrav behandlet

NPE: «Aldri før har Norsk pasientskadeerstatning (NPE) gitt så mange svar på søknad om erstatning. Nesten 5800 personer fikk ja eller nei i 2023. Mange søknader vitner om at flere kjenner til ordningen, men ventetiden oppleves lang.»

Pasientskadeforeningen er kritisk til NPE sin fremstilling av sitt arbeide, samt fremstilling av sine «gladsaker». Vår erfaring tilsier at NPE sin prioritering av kort saksbehandlingstid er en strategi som fort kan gå utover kvaliteten på saksbehandlingen. Pasientskadeforeningen mener det er viktigere at saken blir riktig belyst, enn at den har kortere saksbehandlingstid i systemet.

Les mer HER

Legg igjen en kommentar

Skroll til toppen