Ny direktør i Norsk pasientskadeerstatning

Kristin Cordt-Hansen startet som ny direktør i NPE 1. mars i år.

Fra NPE’s hjemmeside:

3. mars 2023

Fra tidligere har Cordt-Hansen bred erfaring fra helseforvaltningen, både Statens Helsetilsyn og nesten seks år i Helsedirektoratet, blant annet ett år som fungerende divisjonsdirektør for Spesialisthelsetjenestedivisjonen. De siste syv årene har hun vært assisterende direktør og juridisk direktør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Cordt-Hansen har tidligere vært seksjonssjef i NPE en periode og kjenner virksomheten godt.

-Samfunnsoppdraget til NPE gir stor mening; å sørge for at de som har krav på erstatning etter skade i helsetjenesten får det innen rimelig tid, slik at de kan få et så godt liv som mulig. Vi må aldri glemme at det er mennesker bak hver og en av sakene vi behandler, sier Cordt-Hansen.

Hun er også opptatt av den positive effekten av å gi informasjon tilbake til helsetjenesten. Det å lære av hva som gikk galt er et viktig bidrag til forbedring av framtidens pasientbehandling.

Den nye direktøren har et bredt nettverk og solid forståelse for oppgavefordeling og hvordan helseforvaltningen fungerer.

– Jeg liker å nå mål sammen med andre og å jobbe med forbedring. Kvaliteten på våre avgjørelser må være god, uten at vi bruker mer tid enn det som er nødvendig ut fra sakens kompleksitet. Den balansen gleder jeg meg til å utfordre sammen med medarbeiderne i NPE, sier Cort-Hansen.

Les hele saken på NPE’s hjemmeside HER

Legg igjen en kommentar

Skroll til toppen