Frank Andersen

Nytt avslag på økonomisk støtte til Pasientskadeforeningen

Helsedirektoratet har i et nytt vedtak avslått å støtte Pasientskadeforeningen i 2023. Begrunnelsen for avslaget er at foreningen har for dårlig måloppnåelse i forhold til andre søkere. Helsedirektoratet oppgir at vi har for lav score. De begrunner ikke scoren og har til nå ikke gitt oss innsyn i mer enn et skjermdump fra denne scoren. …

Nytt avslag på økonomisk støtte til Pasientskadeforeningen Read More »

Dødsfallene i Kragerø: Statsforvalteren åpner tilsyn mot kommunen og sykehuset

VG 04.05.2023 I desember i fjor ble Tone Løvåsen (61) og datteren Elin Sofie Løvåsen (28) funnet døde hjemme i deres leilighet i Kragerø. Ambulansepersonell besøkte kvinnene fem dager før begge ble funnet. Nå har Statsforvalteren i Vestfold og Telemark besluttet å åpne tilsyn, bekrefter fagsjef Linda Endrestad til VG. – Vi velger å se nærmere på …

Dødsfallene i Kragerø: Statsforvalteren åpner tilsyn mot kommunen og sykehuset Read More »

Pasientskadeforeningen møter NPE

Oslo 20.04.2023 Pasientskadeforeningen møtte ledelsen i NPE til et godt og konstruktivt møte forrige torsdag. Begge parter informerte om sine prosjekter og tanker. Pasientskadeforeningen oppfordret spesielt forvaltningen til å ta oss med videre inn i deres arbeide. Slik at vi bedre kan dele våre erfaringer som vil være nyttig for en bedre pasientskadeordning. Kortere og …

Pasientskadeforeningen møter NPE Read More »

Ny UKOM rapport- Meldekultur og læring av uønskede pasienthendelser

Publisert 23. mars 2023 Sist oppdatert 23. mars 2023 ISBN 978-82-8465-030-2 Pasientskadeforeningen har vært så heldige å få være med å gi innspill og ha dialog med UKOM i forbindelse med denne rapporten I denne rapporten retter Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten, Ukom, søkelyset mot uønskede hendelser i sykehusene, og hvordan disse kan fanges opp, …

Ny UKOM rapport- Meldekultur og læring av uønskede pasienthendelser Read More »

Stortingsmøte med MDG

I dag har vi vært i et veldig godt møte med MDG sin helsepolitiske talsmann, Kristoffer Robin Haug. Vi har delt våre erfaringer om Norsk Pasientskadeerstatning og tatt opp problemet med regjeringens kutt i tilskuddsordninger. Vi håper på god støtte fra MDG når det skal stemmes i stortinget Se vår Facebookside HER

Ny direktør i Norsk pasientskadeerstatning

Kristin Cordt-Hansen startet som ny direktør i NPE 1. mars i år. Fra NPE’s hjemmeside: 3. mars 2023 Fra tidligere har Cordt-Hansen bred erfaring fra helseforvaltningen, både Statens Helsetilsyn og nesten seks år i Helsedirektoratet, blant annet ett år som fungerende divisjonsdirektør for Spesialisthelsetjenestedivisjonen. De siste syv årene har hun vært assisterende direktør og juridisk …

Ny direktør i Norsk pasientskadeerstatning Read More »

Vi må ivareta pasientsikkerheten

Vi er bekymret for at sykehusenes innsparingstiltak skal medføre dårligere kvalitet på helsetjenestene nå som økonomien strammer seg til – og at kvaliteten i økende grad vil variere etter hvor i landet du bor. Dagens Medisin: 07.03.2023 Innlegg: Frank Andersen, leder av Pasientskadeforeningen, Arendal Les innlegget HER

Skroll til toppen