Ny forskrift om menerstatning ved pasientskader

–  Det er en milepæl at vi nå får en egen forskrift om menerstatning ved pasientskader, sier Vibeke Bugge Møllhausen. 15. mars ble resultatet av det årelange arbeidet satt ut i livet.

Kilde: npe.no 

Menerstatning er erstatning for varig og betydelig skade, og omtales gjerne som erstatning for tapt livsutfoldelse.

Har manglet egen forskrift

Fram til nå har det ikke eksistert egne regler for beregning av denne typen erstatning i pasientskadesaker.  I stedet har forskrift om menerstatning ved yrkesskader (Ysf) gitt føringer for beregning av menerstatning i pasientskadesaker. Forskriften Ysf er utarbeidet med tanke på skader og sykdommer som typisk kan inntre ved yrkesskader.

– Denne forskriften har i liten grad vært oppdatert i takt med den medisinske utviklingen. Den er mangelfull når det gjelder skader som oppstår ved pasientbehandling, sier Vibeke Bugge Møllhausen i NPE.

– En milepæl

Hun er avdelingsdirektør for juridiske oppgaver og sakkyndig utredning, og har ledet arbeidet med å lage en ny forskrift om menerstatning ved pasientskader.  Oppdraget ble gitt av Helse- og omsorgsdepartementet.

– Det er viktig å sikre likebehandling, forutsigbarhet og riktig erstatning basert på oppdatert medisinsk kunnskap. Arbeidet med forskrift om menerstatning ved pasientskader har gått over flere år. Det er en milepæl at vi nå får en egen forskrift om menerstatning ved pasientskadesaker, sier Bugge Møllhausen.

Fordøyelse, kjønnsorganer, urinrør og hjerte

NPE har valgt ut enkelte medisinske områder hvor behovet for en revisjon har vært særlig stort.

Det gjelder disse medisinske områdene: fordøyelsessystemet (mage og tarm), kjønnsorganer, urinrør og hjerte. I tillegg er det laget et generelt punkt om smerter og et nytt punkt om cerebral parese. Ellers er resten av tabellverket fra yrkesskadeforskriften kopiert inn i denne forskriften.

– Vi vil følge nøye med på hvordan forskriften fungerer og vurdere behov for endringer hvis det viser seg at den får utilsiktede konsekvenser, sier Bugge Møllhausen.

NPE vil arbeide videre med enkelte nye skadeområder som vil tilføyes i denne forskriften på et senere tidspunkt.

Forskrift om menerstatning ved pasientskader

Forskrift om menerstatning ved pasientskader er delt inn i tre deler. Del I er om alminnelige bestemmelser og del II og III er en videreføring av tilsvarende deler i yrkesskadeforskriften. Les forskriften her.

Veileder til forskriften, med eksempler

Legg igjen en kommentar

Skroll til toppen