Nytt avslag på økonomisk støtte til Pasientskadeforeningen

Helsedirektoratet har i et nytt vedtak avslått å støtte Pasientskadeforeningen i 2023.

Begrunnelsen for avslaget er at foreningen har for dårlig måloppnåelse i forhold til andre søkere. Helsedirektoratet oppgir at vi har for lav score. De begrunner ikke scoren og har til nå ikke gitt oss innsyn i mer enn et skjermdump fra denne scoren. Det er umulig å tyde hva som menes. Pasientskadeforeningen har bedt direktoratet flere ganger om veiledning om hvilken måloppnåelse de ønsker. Vi får ikke svar på det.

Da Norsk Pasientforening valgte å legge ned sin drift og tilbakeføre sin tildelte støtte. Søkte Pasientskadeforeningen om å få overført deres tilbakeførte midler. Begrunnelsen var at Pasientskadeforeningen nå er den eneste forening ivaretar pasientskader på den måten vi gjør.

Helsedirektoratet synes at dette var en dårlig ide, og begrunner avslaget med:

Etter klagefristens utløp kom et brev fra Pasientskadeforeningen med anmodning om å få
overført midler som er ubrukt på ordningen etter at en av tilskuddsmottagerne har informert
om nedleggelse og redusert behov for tildelt tilskudd. Helsedirektoratet anser ikke dette som
relevant for klagebehandlingen, siden det er kommet etter klagefristens utløp.

Denne begrunnelsen er underlig, da det på ingen måte var mulig å forutsi dette før fristen utløp. Derimot var det stor grunn til å tro at Norsk Pasientforeningen hadde klart å holde liv i sin drift.

Pasientskadeforeningen opplever at dette er en villet handling og at man på forhånd hadde bestemt at vi ikke skulle få støtte. Grunnen til at vi tror det er de tynne begrunnelsen og hele saksprosessen hvor Helsedirektoratet ikke har ønsket å informere oss i søknadsprosessen. Dette gjelder også mangel på politisk vilje til å endre støtte til frivillige organisasjoner.

Pasientskadeforeningen er i en kritisk fase. Vi må vurdere videre drift og har besluttet totalt stans i inntak av nye saker.

Hilsen styret

Legg igjen en kommentar

Skroll til toppen