Ny forskrift om menerstatning ved pasientskader

Kilde: npe.no  Menerstatning er erstatning for varig og betydelig skade, og omtales gjerne som erstatning for tapt livsutfoldelse. Har manglet egen forskrift Fram til nå har det ikke eksistert egne regler for beregning av denne typen erstatning i pasientskadesaker.  I stedet har forskrift om menerstatning ved yrkesskader (Ysf) gitt føringer for beregning av menerstatning i pasientskadesaker. Forskriften […]

Ny forskrift om menerstatning ved pasientskader Read More »